หลายอัตรา
ตามตกลง
17 ตุลาคม 2551

ลักษณะงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Information Technology, Computer Science, วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบทางเทคนิค และการปฏิบัติการบริหารเครื่องลูกข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบติดตามรถยนต์ผ่านดาวเทียมรายวัน
มีประสบการณ์ในการบริหารเทคนิค/วิศวกรรม 2-3 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ :

- - -