2 อัตรา
ตามตกลง
28 กรกฎาคม 2551

ลักษณะงาน

1. ช่างเทคนิค (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 1 อัตรา ทำหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบโครงข่ายส่งผ่านสัญญาณความเร็วสูง
(ระบบ Transmission)

2. ช่างเทคนิค (ระบบสายเคเบิ้ล) จำนวน 1 อัตรา
ทำหน้าที่บำรุงรักษาระบบโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง (Fiber optic cable network)

กรุณามาสมัครด้วยตนเองที่อาคารไอทาวเวอร์
888 อาคารไอทาวเวอร์ ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.10900

(ติดกับตึกฐานเศรษฐกิจ ก่อนเซ็นทรัลลาดพร้าว)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุ22-30ปี วุฒิปวส.ขึ้นไป ด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้ากำลังหรือคอมพิวเตอร์
มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ระดับพอใช้
มีใบอนุญาติขับรถยนต์ส่วนบุคคล
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานการให้บริการ
มีความอดทนและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
สามารถปฎิบัติงานในต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

สวัสดิการ :

ประกันสังคม และประกันชีวิต

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพฯ

วิธีการรับสมัคร :

กรุณามาติดต่อ เขียนใบสมัครด้วยตนเอง
ที่สำนักงานใหญ่ อาคารไอทาวเวอร์ จำกัด

หมายเหตุเพิ่มเติม :

รูปถ่าย 1 นิ้ว 2ใบ
สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน
สำเนาวุฒิการศึกษา
สำเนาเอกสารทางการทหาร
สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ใบรังรองการทำงาน (ถ้ามี)

ติดต่อ 02-554-8014-15


Company Profile

888 อาคารไอทาวเวอร์ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 02-554-8015
ตำแหน่งงานอื่น ๆ
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ