1 อัตรา
ตามตกลง
10 กรกฎาคม 2551

ลักษณะงาน

-ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ในอาคาร
-ตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน ในอาคารและโรงงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-เพศชาย อายุ ไม่เกิน 30 ปี
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ ด้านควบคุมงานก่อสร้างหรือ งานระบบต่าง ๆของอาคารและโรงงาน
-มีประสบการณ์ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
-มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี มีความคล่องตัว สามารถทำงานเป็นทีมได้
-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สวัสดิการ :

-ประกันสังคม
-โบนัส
-และอื่น

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพฯ (ถนนพระราม 2)

วิธีการรับสมัคร :

-สมัครด้วยตนเอง
-ทาง E-mail
-ทางจดหมาย


Company Profile

174/61 ถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 02-417-2772 ต่อ 101 , 0869015743
ตำแหน่งงานอื่น ๆ
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ