หลายอัตรา
ตามตกลง
1 กรกฎาคม 2551

ลักษณะงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สามารถอ่านวงจร Circuit Diagram ได้ และเข้าใจการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งค่าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Officeได้
หากมีประสบการณ์งานซ่อมเครื่องเสียง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

-

สถานที่ปฏิบัติงาน :

-

จังหวัด :

นครปฐม

วิธีการรับสมัคร :

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครไปตามที่อยู่ของบริษัท