6 อัตรา
ตามตกลง
30 มิถุนายน 2551

ลักษณะงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิปริญญาตรี-โท ด้านเครื่องกล หรือไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์
บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น
มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 7 ปี

สวัสดิการ :

-

สถานที่ปฏิบัติงาน :

-

วิธีการรับสมัคร :

สนใจสมัคงานติดต่อได้ตามที่อยู่ของบริษัท


Company Profile

เลขที่ 539/2 อาคารมหานครยิปซั่ม ชั้น 22 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 - -
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ