3 อัตรา
ตามตกลง
25 มิถุนายน 2551

ลักษณะงาน

- ดูแลงานซ่อม งานติดตั้ง และการสอนการใช้งานตัวเครื่องให้กับลูกค้า
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ ที่บริษัทได้จัดจำหน่ายกับลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ , วัดคุม , เครื่องกล , อุปกรณ์การแพทย์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีความสามารถซ่อมหรือดูแลเครื่องมือวิทย์ศาสตร์ได้
มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการหลังการขาย การดูแลลูกค้า รวมถึงการให้ข้อมูลกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน
สามารถในการใช้งานภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
สามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดี ( Ms Office , Internet )
สามารถปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือเขตต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ :

- ประกันอุบัติเหตุ
- ค่าครองชีพ
- รางวัลแด่คนขยันประจำปี
- เบี้ยขยัน
- ประกันภัยรถยนต์
- ค่ารักษาพยาบาล
- ของขวัญงานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร
- กระเช้าเยี่ยมไข้
- เงินช่วยเหลือค่าทำศพ ( กรณีเสียชีวิต )
- เงินกู้ยืมซื้อพาหนะ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าพาหนะสำหรับกรณีเดินทาง
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าดูแลรักษาฟัน
- เสื้อฟอร์มพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ค่าความชำนาญภาษาอังกฤษ ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่ / ตามเขตพื้นที่ ที่ตกลง

วิธีการรับสมัคร :

- สามารถสมัครผ่านเวบไซด์รับสมัครงานได้ทันที
- สามารถส่ง Resume ผ่าน E-mail spchr@spcgroup.co.th
- ส่ง Resume รูปถ่าย พร้อมเอกสารการสมัครงาน ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่าง
- สามารถเดินทางสมัครงานได้ด้วยตนเอง ณ. สำนักงานใหญ่