1 อัตรา
ตามตกลง
13 พฤษภาคม 2553

ลักษณะงาน

*บริหารงานอบรม และพัฒนา
*จัดทำหลักสูตรอบรม และพัฒนา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

อายุ30 ปีขึ้นไป
*วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
*มีประสบการณ์งานด้านอบรม และพัฒนาพนักงาน (HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT) ไม่น้อยกว่า 5 ปี
*มีความรู้ด้าน กระบวนการบริหารงานอบรม และพัฒนา, การจัดทำหลักสูตรอบรม และพัฒนา, การจัดอบรม และพัฒนา
*มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์, โสตทัศนูปกรณ์, ภาษาอังกฤษ และการเป็นวิทยากร
*มีมนุษย์สัมพันธ์ และการเสียสละ, การประสานงาน และการวางแผนงาน รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

สวัสดิการ :

ชุดฟอร์ม / เบี้ยเลี้ยง / เบี้ยขยัน / โบนัส / เงินสงเคราะห์ / สหกรณ์ออมทรัพย์ / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
*** สำนักงานกรุงเทพฯ หยุดเสาร์-อาทิตย์

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ประจำโรงงานเลขที่ 1/1 หมู่4 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75100

จังหวัด :

สมุทรสงคราม

วิธีการรับสมัคร :

ทางจดหมาย, ทางอีเมล์ และสมัครได้ด้วยตนเอง

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ผู้ใดสนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ณ ฝ่ายบุคคลบริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด เลขที่ 838 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์10600 โทรศัพท์ 0-24370240-9 ต่อ 412
WEBSITE : http://www.prepack.co.th
E-MAIL : napat@prepack.co.th


Company Profile

838 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม.10600 และโรงงาน เลขที่ 1/1 หมู่ 4. ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 กรุงเทพมหานคร 10600 0-24370240-9 0-24393886-7