1 อัตรา
15,000 บาท
4 ตุลาคม 2549

ลักษณะงาน

ดูแลบริหาร จัดการ ประสานงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ปริญญาตรี ทุกสาขา
มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ระบบต่างๆเป็นอย่างดี
มีความรู้ทางด้าน GPS หรือ GIS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการจัดการบริหารงาน

สวัสดิการ :

ตามกฏหมายกำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพ

วิธีการรับสมัคร :

สมัครทางอีเมล์ hr@egrthailand.co.th
หรือสมัครด้วยตัวเอง