1 อัตรา
ตามตกลง
24 กรกฎาคม 2549

ลักษณะงาน

- - -

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- - -

สวัสดิการ :

- - -


1013 ม.10 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 0-2948-5885-6