เจ้าหน้าที่พัฒนาและวิจัยระบบ Programmer/System Admin/IT
หลายอัตรา
ตามตกลง
22 กรกฎาคม 2549

ลักษณะงาน

- - -

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
มีความรู้ และประสบการณ์ในโปรแกรมภาษา VB, SQL, และ Crystal Report ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
มีความรู้ในการจัดการ Data Base ได้เป็นอย่างดี
มีความรู้ในการใช้งาน Window NT 2000 และระบบ Network

สวัสดิการ :

- - -