หลายอัตรา
ตามตกลง
19 กรกฎาคม 2549

ลักษณะงาน

- - -

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
มีภาวะผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
มีประสบการณ์ผ่านงานด้านประเมินราคา ซ่อมสีตัวถัง การบริหารจัดการบุคคล สต็อก บัญชี การติดต่อประกันภัยและลูกค้ามาอย่างน้อย 5 ปี
สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้พอสมควร

สวัสดิการ :

- - -

สถานที่ปฏิบัติงาน :

- - -

วิธีการรับสมัคร :

สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติส่วนตัว สำเนาวุฒิการศึกษาพร้อมรูป 1 รูป และหลักฐานอื่นๆ มาตามที่อยู่บริษัท