1 อัตรา
ตามตกลง
18 กรกฎาคม 2549

ลักษณะงาน

รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการขายทั้งหมด รวมถึงดูแลกระบวนการปฏิบัติงานของทีมขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย,รายได้ และผลกำไรสูงสุด โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมขาย วางแผนกลยุทธ์ทางการขาย สนับสนุน และกระตุ้นทีมขายให้เป็นเลิศด้านการขาย ประเมิน และควบคุมแผนงานขาย เพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อให้มีรายได้ทะลุเป้าขายที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย,หญิง อายุ 30-35 ปี
ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด,การขาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะความเป็นผู้นำ สามารถสื่อสาร และเจรจาต่อรองได้
มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี
สามารถวางแผนงานขาย ควบคุมกระบวนการขายให้บรรลุเป้าขายที่กำหนดได้
หากมีประวัติการขายที่มียอดขายทะลุเป้า และสามารถตรวจสอบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เป็นผู้สนใจ และเข้าใจเรื่องหนังและเพลงเป็นอย่างดี

สวัสดิการ :

- - -

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90

วิธีการรับสมัคร :

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครมาตามที่อยู่บริษัท


Company Profile

59 ซอย ลาดพร้าว 90 (ปานทิพา) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310 0-2514-7999 ต่อ 1122 0-2514-5000