1 อัตรา
ตามตกลง
18 กรกฎาคม 2549

ลักษณะงาน

ดูแลการสำรองข้อมูลประจำวัน /การกู้คืนข้อมูล ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล, log file หรือ error ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการรับ-ส่งของข้อมูลระบบประจำวัน จัดการและควบคุม (กำหนดสิทธิ์) การเข้าถึงข้อมูลหรือเข้าใช้งาน MS SQLServer ของผู้ใช้งานทุกคนในระบบ ทำการปรับแต่งการทำงานของฐานข้อมูลให้มีประสิทธิ์ภาพสูงสุด และมีความเสถียรที่สุดสำหรับการใช้งานในระบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 23-25 ปี
การศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Windows 2000, 2003 และ Active Director
มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นในการทำงาน และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี
มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

สวัสดิการ :

- - -

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90

วิธีการรับสมัคร :

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครมาตามที่อยู่บริษัท


Company Profile

59 ซอย ลาดพร้าว 90 (ปานทิพา) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310 0-2514-7999 ต่อ 1122 0-2514-5000