1 อัตรา
ตามตกลง
18 กรกฎาคม 2549

ลักษณะงาน

จัดทำและปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลข้ามระบบ จัดทำโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการดึงข้อมูลต่าง ๆ จากระบบงานหลักให้กับผู้ใช้งาน ดึงข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสนับสนุนงานของส่วนต่าง ๆ สนับสนุนการใข้ ERP (Axapta) ให้กับผู้ใช้งานในองค์กร ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมและกระบวนการดึงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 23-25 ปี
การศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic ได้
สามารถใช้งาน MS Access และ MS SQL ได้
มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
หากมีประสบการณ์ด้านการใช้งานระบบ Axapta จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

- - -

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90

วิธีการรับสมัคร :

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครมาตามที่อยู่บริษัท


Company Profile

59 ซอย ลาดพร้าว 90 (ปานทิพา) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310 0-2514-7999 ต่อ 1122 0-2514-5000