ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 16,233 รายการ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 21 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: หาดใหญ่

**ลักษณะงานขึ้นอยู่กับแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับ**

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 21 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: หาดใหญ่

**ลักษณะงานขึ้นอยู่กับแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับ**

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: หาดใหญ่

บริษัทต้องการรับบุคลากรประจำสำนักงาน หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง คุณสมบัติ 1. อายุ 20 ปี ขึ้นไป 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและตรงต่อเวลา 3. มีความรู้ด้าน IT เบื้องต้น 4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (นิสิต นักศึกษา มีการสอนงานให้) 5. สามารถทำงานเป็นทีมได้ * รายได้เฉลี่ย 9,000-15,000บาท / เดือน วิธีการสมัคร 1. สนใจติดต่อฝ่ายบุคคลโดยตร…

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 20 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: หาดใหญ่

**ลักษณะงานขึ้นอยู่กับแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับ**

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 20 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: หาดใหญ่

ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เงินเดือน: 38,000
อัพเดท: 19 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: 74 ถนนจรัญสนิทวงศ์53 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

1. สื่อสาร ประสานงาน เป็นผู้ช่วยให้ผู้บริหารชาวต่างชาติ 2. บริหารทีม ควบคุมการทำงานของ Staff 3. และหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมายให้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: คาสเคด บางนา

• ติดต่อประสานงานกับลูกค้า • ติดต่อประสานงานกับขนส่ง • ประสานงานกับหน่วยงานภายในตามคำขอของลูกค้าหรือผู้ส่งสินค้า • ประสานงานแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: คาสเคด บางนา

- รับผิดชอบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการขายShopee Lazada และช่องทางออนไลน์อื่นๆ - ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ Shopee Lazada - วางแผนกลยุทธ์จัดการงบประมาณโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผนและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามความต้องการ - วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลการขายช่องทาง Marketplace และจัดทำรายงานผลลัพธ์ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปฏิบัติงานในออฟฟิศ และออฟฟิศลูกค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบบัญชี และตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.หาดใหญ่

รับโทรศัพท์ ประสานงานทั่วไป