ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 15,834 รายการ

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 27 มกราคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่

- แปลเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยใช้โปรแกรม - เขียนต้นฉบับใหม่จากภาษาเดิมเป็นอีกภาษาหนึ่ง - ตรวจสอบงานแปลในส่วนคำศัพท์เทคนิคและคำศัพท์เฉพาะทางว่าถูกต้องหรือไม่และใช้คำศัพท์ไปในทางเดียวกันตลอดทั้งฉบับหรือไม่ - พิสูจน์อักษร ตรวจแก้ และแก้ไขงานแปล เรียบเรียงบทความ

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 27 มกราคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: นนทบุรี

ติดตามทวงถามเร่งรัดหนี้สิน และเจรจาประนอมหนี้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มกราคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตามเขตศาลของจำเลย

เป็นทนายฝั่งโจทก์ฟ้องคดีเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จังหวัดที่ต้องการด่วน อุบลราชธานี และ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (สำหรับจังหวัดอื่นๆลงสมัครได้นะครับ)

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 26 มกราคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารพงษ์สุภี ชั้น 5A

โทรติดตาม สินเชื่อเช่าซื้อ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่ค้างชำระเกิน 6 งวด โทรติดตามประจำออฟฟิศ

เงินเดือน: 30,000
อัพเดท: 25 มกราคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: software house

dev

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 25 มกราคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: 161/27 หมู่ที่ 4 (เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค ซอย 6) ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

• สร้างสรรค์และพัฒนาเนื้อหาคุณภาพ (Content) ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับ Social Media , แบรนด์ ทั้ง Online และ Offline • เขียน copy ในเชิง marketing message เพื่อใช้ในการสื่อสารกับกลุ่ม target group ต่างๆ • ดูแล Social Media ต่าง ๆ เช่น Facebook , Instagram , YouTube , LINE ฯลฯ • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 25 มกราคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: 161/27 หมู่ที่ 4 (เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค ซอย 6) ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

• ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และงานโปรดักชั่น (2D) ทุกชนิด เช่น สื่อโฆษณา Online & Offline และงานสื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ • ออกแบบและวางแนวคิด Theme Mood & Tone งานสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ให้มีความแปลก ใหม่ ทันสมัย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของงาน • นำเสนอแนวคิด รูปแบบพร้อมองค์ประกอบในด้านต่างๆ ของงานในส่วนของ Layout & Plan, Perspective, Detailed Design, Function และอื่นๆ…

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 25 มกราคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: 161/27 หมู่ที่ 4 (เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค ซอย 6) ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

• ออกแบบและผลิต Motion graphic และ VDO Presentation • ออกแบบสื่อโฆษณาทุกประเภท รวมถึง แบนเนอร์ ภาพสินค้า โปสเตอร์ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว • ตัดต่อสื่อ Media และถ่ายภาพนิ่ง-วีดีโอ • ใส่ Graphic,effect และเทคนิคพิเศษ • ใส่ subtitles และภาพประกอบ • งานอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 มกราคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานลาดพร้าว

1.ประสานงานกับหน่วยงานฝ่ายอื่นๆ เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ 2.ควบคุมการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ 3.งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 มกราคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานลาดพร้าว

1.ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง 2.ควบคุมการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ 3.ประสานงานระหว่างทีมขาย ลูกค้า ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง