บริษัท รี-ลัค ทราเวล จำกัด

ประกอบธุรกิจสนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับการขนส่ง ตัวแทนการท่องเที่ยวและการบริการตัวแทนการรับขนส่งอื่นๆ

อาคารหวั่งหลี ชั้น 6, 297 ถนน มเหสักข์ แขวง สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 0922421919 022670424

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 11 กุมภาพันธ์ 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 24 มกราคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ และปริมณฑล