บริษัท เอ็มดี ไมเนอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า ด้วยความเชี่ยวชาญในการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และด้วยนโยบายที่มุ่งนำประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า บริษัท เอ็มดี ไมเนอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จึงได้รับความไว้วางใจด้วยดีมาโดยตลอด เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพในทุกด้านของการดำเนินธุรกิจ ทั้งตัวผลิตภัณฑ์ การบริการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ "ขอเชิญมาร่วมงานกับเรา สร้างครอบครัวใหญ่ให้ก้าวต่อไปอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน"

69/24 ถนนพระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 65000 0633190305

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 ตุลาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เอ็มดีไมเนอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 69/24 ถนนพระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 4 ตุลาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เอ็มดีไมเนอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 69/24 ถนนพระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 ตุลาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เอ็มดีไมเนอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 69/24 ถนนพระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000