บริษัท เอช.วาย.ออโต้พลาสเทค จำกัด

เป็นโรงงานฉีดพลาสติก

159/58 สมุทรสาคร 74000 034-114006 034-114007

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 ตุลาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เอช.วาย.ออโต้พลาสเทค จำกัด