บริษัท สามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด

บริษัท สามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด บริษัทสามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำกัด หรือในนาม SAMCO ได้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย พร้อมบริการติดตั้งเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง ตั้งแต่ปี พศ. 2531 ด้วยประสบการณ์อันยาวนานมากว่า 30 ปี ปัจจุบัน SAMCO ได้ขยายการผลิตสำหรับสินค้าพิเศษเพื่อรองรับโครงงานภาครัฐ เช่น คานสะพาน Box Girder, Plank Girder, Corrugate Concrete Sheet Pile และอื่นๆ SAMCO ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท เพื่อความพร้อมในการรับงานที่มีปริมาณมากขึ้น และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกภาคส่วน วิสัยทัศน์ &สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและบริการ เพื่อประโยชน์และมีคุณค่าต่อมวลมนุษย์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายคุณภาพ &มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการผลิตและการบริการติดตั้งผลิตภัณฑ์ ส่งมอบตามแผนงาน ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจลูกค้า

22/100 หมู่ 3 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 0-2960-3656, 0-2583-4422 0-2583-5227, 0-2583-5228

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำโรงงานสระบุรี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำโรงงานสระบุรี
เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 29 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำโรงงานสระบุรี