บริษัท เรืองสยาม อินดัสตรี จำกัด

ประกอบกิจการสิ่งทอ ผ้าพิมพ์ ผ้าย้อม มานานกว่า 40 ปี ต้องการคนรุ่นใหม่ไฟแรงมาร่วมงาน และพัฒนาองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิตอลไปด้วยกัน

514 ซอย 8 ดี แยกพัฒนา 4 นิคมอุตสาหกรรม บางปู ถ.สุขุมวิท ต. แพรกษา อ. เมือง สมุทรปราการ 10280 023240945-7 023240948

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 มีนาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทเรืองสายาม อินดัสตรี จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมบางปู)