บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ประกอบกิจการรับจ้างเหมาแรงงาน สำหรับกิจการทุกประเภท รวมทั้งบริการขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือยนต์ ทุกชนิด รวมถึงการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไข ตกแต่งอาคารสถานที่ต่าง ๆ ทั้งของเอกชน นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนหน่วยงานราชการโดยทั่วไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

202/1 ซ.อินทามระ 6 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 กรุงเทพมหานคร 10400 02-6168943-4,02-2794537,02-2794702,02-2792266,02-2792366,02-2792466 02-6166711,02-2782477

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มกราคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมวัน
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 ธันวาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 ธันวาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อินทามระ ซอย 29 แยก 3 ( ใต้ Apartment พร้อมพัก )
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท Speedy Package Express Co.,Ltd
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 ตุลาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 ตุลาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: J&T บริเวณ หมู่บ้าน Town in Town
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำองค์การเภสัชกรรม พระราม6
เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 26 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Speedy Package Express co.,LTD
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: SME Bank พหลโยธิน
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: พื้นที่ บางนา
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: สะพานหัวช้าง ปทุมวัน หน่วยงาน ปปง.
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ส่วนกลาง หสก2-ส. บสส.คลองใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิต ( โรงใต้ )
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท สปีดี้ แพ็กเกจ เอ็กซ์เพรส จำกัด อินทามระ ซ.6
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิต ( โรงใต้ )
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิต ( โรงใต้ )
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิต ( โรงใต้ )
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: รงไฟฟ้าฝ่ายผลิต ( โรงใต้ )
เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 6 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทเบสท์ เอ็กซ์เพรส จำกัดสาขาดอนเมือง
เงินเดือน: 13,000
อัพเดท: 6 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เบสท์ เอ็กซ์เพรส พื้นที่่่่ ดอนเมือง
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: กฟผ. เขตบางกรวย
เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 3 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เบสท์ เอ็กซ์เพรส จำกัด สาขาดอนเมือง / สายไหม
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ธนาคารกรุงเทพ สาขาพระราม9
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 พฤษภาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ธนาคารกสิกรไทย ราชบุรณะ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 เมษายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) พื้นที่บางเขน
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 มีนาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ธนาคารกสิกรไทย สาขาพหลโยธิน และสาขารามคำแหง
เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 13 มีนาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ธนาคารกสิกรไทย (พื้นที่แจ้งวัฒนะ)
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มีนาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) สำนักงานใหญ่ บางเขน
เงินเดือน: 13,000
อัพเดท: 6 มีนาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: The Empire Place ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 มีนาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท สปีดี้ แพ็คเกจ เอ็กซ์เพรส จำกัด ซอย อินทามระ 6