บริษัท โอเอซิสการ์เม้นท์ จำกัด (Oasis Garment Co., Ltd.)

บริษัท โอเอซิสการ์เม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2529 โดยเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เสื้อโปโล และเสื้อยืดคุณภาพดี ในราคาที่เหมาะสม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เรามีความชำนาญในการผลิตเสื้อโปโล เสื้อยืด เสื้อกีฬา และเสื้อยูนิฟอร์มสำหรับโอกาสต่างๆ ลูกค้าของโอเอซิสฯ มีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สิงค์โปร์ ญี่ปุ่น สเปน สหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศในแถบตะวันออกกลางบริษัทฯ ได้มีการทุ่มเทอย่างมากเพื่อที่จะพัฒนากระบวนการผลิตเสื้อผ้า และการบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่มีคุณภาพ หลากหลายรูปแบบ และตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า ธุรกิจหลัก :  Apparel Manufacturer (OEM / ODM / OBM) ช่องทางการจำหน่าย :  ผู้จัดจำหน่ายส่ง-ปลีก และส่งออกต่างประเทศ พนักงานจำนวน : 220 คน เครื่องจักรจำนวน : 90 เครื่อง กำลังการผลิต : • ผลิตเสื้อโปโล และเสื้อกีฬา 100,000 ตัว/เดือน • ผลิตเสื้อยืด 250,000 ตัว/เดือน ระยะเวลาการผลิต :  15-60 วัน

99,99/1-2 ซอยจันทร์ 28 ถนนจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 02-2126515 ต่อ 131, 132 02-2212-6517

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 มิถุนายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: 99,99/1-2 ซอยจันทน์ 28 แขวงทุ่งวัดดอน
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 มิถุนายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: 99,99/1-2 ซอยจันทน์ 28 แขวงทุ่งวัดดอน
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 มิถุนายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: 99,99/1-2 ซอยจันทร์ 28 ถนนจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร