บริษัท ซี คิวแอนด์อี จำกัด

ประเภทของธุรกิจ Design & Consultant M&E Engineering เป็นบริษัทที่มีเกิดจากการรวมกลุ่มผู้ชำนาญการทางด้านการออกแบบ ควบคุมงานและบริหารโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยบุคลากรมีประสบการณ์การบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างมากกว่า 20 ปี โดยยึดถือจรรยาบรรณทางวิศวกรรมเป็นสำคัญ ในการให้บริการ การบริหารและควบคุมงานที่มีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน

388/20 ซอยรามคำแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา) กรุงเทพมหานคร 10310 02-494 9134 02-494 9135

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 35,000
อัพเดท: 7 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: Bagan, Myanmar
เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 7 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่