บริษัท เจียไท่ โฮลดิ้ง จำกัด (CHANGFA GROUP)

ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรทุกชนิด อันมี รถแทรคเตอร์ รถนวดเกี่ยวข้าว เป็นต้น

115 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000 035955388

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 มกราคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทเจียไท่ โฮลดิ้ง จำกัด (ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา)
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: Ayutthaya