บริษัท ลาภทวีภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด

นำเข้าและค้าส่งอลูมิเนียม อ่าง ไม้ เหล็กและอุปกรณ์ชุดตู้กับข้าวครบวงจร

22/18-19 หมู่ 10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ นนทบุรี 11140 02-1918695-6 หรือ 02-1918766-7 ต่อ20 02-1918695-6 หรือ 02-1918766-7 ต่อ 17

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 22/18-19 หมู่ 10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 22/18-19 หมู่ 10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 22/18-19 หมู่ 10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี