ACCESS GROUP

บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์สินค้าสำหรับผู้ประกอบการ สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทั้งยังเป็นผู้นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากต่างประเทศ

โครงการ The Primary 101 ซอย ลาดพร้าว 101 ถนน ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 กรุงเทพมหานคร 10240 0868354142 -

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 14 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการ The Primary 101 ซอย ลาดพร้าว 101 ถนน ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 14 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการ The Primary 101 ซอย ลาดพร้าว 101 ถนน ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 14 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการ The Primary 101 ซอย ลาดพร้าว 101 ถนน ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240