ยูโรเซรามิค เทคโนโลยี จำกัด

ผลิตและจำหน่ายเบ้ามือเซรามิค ทังในและต่างประเทศ

138 หมู่ 5 ถนน กาญจนวนิช ตำบล สำนักขาม อำเภอสะเดา สงขลา 90320 074-301513 / 074-301536 074-301535

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทยูโรเซรามิค เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทยูโรเซรามิค เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยูโรเซรามิค เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยูโรเซรามิค เทคโนโลยี จำกัด