GOOD LUCK 999

บริษัทของเราเป็นผู้รับผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าแปรรูปทุกชนิด โดยเน้นคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งที่ผลิตที่ได้มาตฐานและนำมาผลิตสินค้าแปรรูป ชนิดบรรจุแผง ส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศและยังมีการสร้างขยายฐานการจำหน่ายทั่วประเทศและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จในหลากหลายแบรนด์สินค้าที่มีจำหหน่ายในท้องตลาดมาอย่างต่อเนื่อง และจะยังคงมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าใหม่ๆออกสู่ตลาดแบบนี้ตลอดไป.

30/11 ถนนศิริธร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 052005376

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 17 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่