ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

เป็นองค์การมหาชน สังกัดกระทรวงพาณิชย์

59 ม.4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร อยุธยา 13290 08 9901 6986 0 3536 7051

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)