บริษัทเอเซีย มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

AMC has run business on Repairing and Maintenance Service for Motor, Generator, Rotating Machinery and Pump for more than 20 years. We have great experience and expertise for all kinds, sizes and brands. (see below chart) Futhermore, we also provide service for balancing, modifying, repairing & rebuilding and manufacturing spare parts and major parts which is standard as overseas manufacturers. Onsite service is also our another outstanding performance including dismantle, installation, spare parts replacement, etc Today, we are the leading service facility for repairing and maintenance in Thailand. Our teams have high experience and expertise by being trained especially in repairing and maintenance technique. Besides, analyzer has capability in analyzing the problem correctly by using modern and high technology equipments and instruments. AMC is situated at good location for convenient transportation. So our onsite and workshop teams are always alert to serve customers for 24 hours all over Thailand. We provide various kinds of vehicle to support our service in order to meet customers’need.

98/4 ม.6 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 083-096-5121

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดปทุมธานี