โรงเรียนทิวไผ่งาม

โรงเรียนทิวไผ่งามก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2518 โดยคุณครูณรงค์ และคุณครูอุษา ทิวไผ่งาม เดิมชื่อว่า \\\"โรงเรียนอนุบาลทิวไผ่งาม\\\" เปิดสอนในระดับอนุบาล ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้ขยายพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่ สูง 5 และ 12 ชั้น ประกอบด้วยยิมเนเซียม ห้องประชุมขนาดใหญ่จุคนได้ถึง 1,500 คน ห้องอาหารจุคนได้ 1,200 คน และห้องเรียนอีกกว่า 60 ห้อง พร้อมขยายการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนทิวไผ่งามได้พัฒนาและสร้างความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์ เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครูและบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ โดยโรงเรียนทิวไผ่งามได้จัดตั้ง โครงการ Mini English Program ภายใต้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนสายสามัญได้เรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาทุกวัน และ ในปี พ.ศ. 2542 ได้จัดตั้งโครงการ Thewphaingarm School English Program (TSEP) ภายใต้หลักสูตรEnglish Program ของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจัดการเรียนการสอนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ K1-3 และ Grade 1-12 ปัจจุบัน \\\"โรงเรียนทิวไผ่งาม\\\" เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำโรงเรียนหนึ่งในย่านฝั่งธนบุรี ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 23 ไร่ ตั้งปีการศึกษา 2528 - 2554 โรงเรียนทิวไผ่งามมีนักเรียนเป็นศิษย์เก่าซึ่งเรียนตั้งแต่อนุบาล จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นจำนวน 31 รุ่น โรงเรียนทิวไผ่งามรับนักเรียนประจำ และนักเรียนไปกลับ มีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทันสมัยให้แก่บุตรหลานของผู้ปกครองในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนที่ทันสมัย ห้องสมุดขนาดใหญ่เพื่อการค้นคว้าหาความรู้ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้อง Smart Classroom (ห้องเรียนที่ใช้ระบบ ICT ในการเรียนรู้และนำเสนอความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ) สนามกีฬา ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส และชมรมต่างๆ ที่ส่งเสริมความสามารถพิเศษและความถนัดของนักเรียนแต่ละคนเช่น ชมรมดนตรีไทย, วงดนตรีสากล, ชมรมหมากล้อม, ชมรมกีฬา, ชมรม Robot Club, ศิลปะ ฯลฯ

1001 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 024241077

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนทิวไผ่งาม
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนทิวไผ่งาม
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนทิวไผ่งาม