ซี แอนด์ เอ็น ชนะพัฒน์

ร้านอาหาร

ลาดพร้าว71 กรุงเทพมหานคร 10230 0959087778

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลาดพร้าว71
เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 10 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลาดพร้าว71