บริษัท พี.เอ.เจ นิว เจเนอเรชั่น จำกัด

อ.ณัฏฐพงศ์ วงษ์ธัญญการ และผู้ร่วมก่อตั้งคือ ท่าน อ.รัศมี โคตรจันทร์ โดยทั้งสองท่านมีแนวคิดริเริ่มต้องการก่อตั้งองค์กรให้เป็นศูนย์รวมของนักธุรกิจรุ่นใหม่ เพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือในการทำธุรกิจกับบุคคลทั่วไป ท่าน อ.ณัฏฐพงศ์ วงษ์ธัญญการ ซึ่งเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจมาก่อนและมีประสบการณ์การทำธุรกิจมากว่า 15 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ท่านได้มองเห็นว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาทำธุรกิจนั้น ไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาก่อน จึงทำธุรกิจแล้วมีข้อติดขัดมาก ที่สำคัญต่างคนต่างทำ ไม่มีระบบในการดูแลช่วยเหลือที่ดี จึงทำให้เกิดปัญหาในการทำธุรกิจ ส่วนใหญ่ทำแล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จ ท่านจึงอยากนำเอาความรู้และประสบการณ์ จากความสำเร็จในการทำธุรกิจมาช่วยเหลือนักธุรกิจรุ่นใหม่ จึงได้ก่อตั้งองค์กรเพชรอภิจิตขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางและเป็นจุดหลักให้ความรู้ ความเข้าใจในการทำธุรกิจและคอยดูแลช่วยเหลือนักธุรกิจรุ่นใหม่ ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ

27 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0862655285

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ในกรุงเทพและปริมณฑล
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท พี.เอ.เจ. นิว เจเนอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: 27 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240