บริษัท โอเวอร์ซี ทรานสปิร์ต จำกัด

With today highly competitive environments, having the right freight and shipping provider is more crucial than ever before. A reliable freight forwarder offers this competitive advantage through seamless integration that meets the customer requirements. To help capture these opportunities, OVT can provide you with a reliable transport your cargo safely to destination worldwide. We are committed to meeting and exceeding the needs and expectations of our customers. We offer a complete range of Overseas and Local Transportation Services virtually from any ports to any destinations around the world. Our Executive Management team has over 10 years of experienc for in this industry.

ห้อง 6/10, 444 ตึกการท่าเรือแห้งประเทศไทย อาคาร B ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 02-3502909-10 02-3502911

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 มีนาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท โอเวอร์ซี ทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: คลองเตย
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท โอเวอร์ซีทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ห้อง6/10, 444 ตึกการท่าเรือแห้งประเทศไทย อาคาร B ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110