มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 (02)649-5187 , 02-649-5000 ต่อ 15067

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 16,000
อัพเดท: 23 มิถุนายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร