บริษัท จัดหางาน แซ๊พ สแตรทิจิค เอเชีย จำกัด

จัดหางานให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศไทย โดยเน้นเฉพาะอุตสาหกรรมด้าน IT

128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 3 ห้องที่ 128/23 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 กรุงเทพมหานคร 10400 0863170577

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 30,000
อัพเดท: 5 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: แนวรถไฟฟ้า และรถไฟใต้ดิน