บริษัทโรงแรมคลองหลววงปทุมธานี จำกัด

บริษัทเกี่ยวกับที่พักอาศัย จัดงานสัมมนา งานเลี้ยง เป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว

49 หมู่ที่ 14 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 02-9086666 02-9086655

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 เมษายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี
เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 4 เมษายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทโรงแรมคลองหลวงปทมุธานี จำกัด
เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 23 มีนาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทโรงแรมคลองหลวงปทมุธานี จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 มีนาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทโรงแรมคลองหลวงปทมุธานี จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 มีนาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทโรงแรมคลองหลวงปทมุธานี จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 มีนาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทโรงแรมคลองหลวงปทมุธานี จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 มีนาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทโรงแรมคลองหลวงปทมุธานี จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 มีนาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทโรงแรมคลองหลวงปทมุธานี จำกัด
เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 5 มีนาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทโรงแรมคลองหลวงปทมุธานี จำกัด