บริษัท เดวาส์ เนเชอรัล จำกัด

บริษัทเดวาส์ เนเชอรัล จำกัด ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัท Nvidia Corporation และ Leadtek Corporation อย่างเป็นทางการในส่วนหลักของผลิตภัณฑ์ Nvidia Quadro, Nvidia Tesla และผลิตภัณฑ์ขั้นสูงอื่นๆ เช่น สินค้าในกลุ่ม Vmware และ HP Workstation โดยสินค้ากลุ่มนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดและมีอัตราการเติบโตที่สูงมาก ดังนั้นเพื่อรองรับการขยายตัวนี้ ทางบริษัทจึงได้ทำการเปิดรับพนักงานเพิ่มเติมในตำแหน่งของพนักงานขายอีกจำนวนหลายตำแหน่ง ซึ่งพนักงานในทุกตำแหน่งที่รับสมัครในครั้งนี้ จะมุ่งเน้นที่การส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของ Nvidia ในกลุ่มของ Nvidia Quadro / Nvidia Tesla / Vmware Zero Client / HP Workstation เป็นหลัก โดยมีสถานที่ทำงานอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 101/1 ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข และสถานีปุณวิถี เวลาทำงาน คือ 08.00 – 17.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์

55 ซ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 0813779280 027438280

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: โดยมีสถานที่ทำงานอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 101/1 ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข และสถานีปุณวิถี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: โดยมีสถานที่ทำงานอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 101/1 ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข และสถานีปุณวิถี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: โดยมีสถานที่ทำงานอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 101/1 ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข และสถานีปุณวิถี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: โดยมีสถานที่ทำงานอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 101/1 ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข และสถานีปุณวิถี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: โดยมีสถานที่ทำงานอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 101/1 ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข และสถานีปุณวิถี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: โดยมีสถานที่ทำงานอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 101/1 ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข และสถานีปุณวิถี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: โดยมีสถานที่ทำงานอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 101/1 ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข และสถานีปุณวิถี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: โดยมีสถานที่ทำงานอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 101/1 ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข และสถานีปุณวิถี