บริษัท เหรียญทอง 12 ยูแอล จำกัด

ที่ปรึกษาด้านการเงิน การลงทุน และบริการประกันทุกประเภท

138 อาคาร จูเวลเลอรี่เซ็นเตอร์ ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 กรุงเทพมหานคร 10500 089-476-5567 02-266-6825

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 4 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: 138 อาคารจูเวลเลอรี่เซ็นเตอร์ ชั้น10 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 4 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคาร จิวเวลรี่ ชั้น 10 บางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 4 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: 138 อาคาร จูเวลเลอรี่เซ็นเตอร์ ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 4 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคาร จิวเวลรี่ ชั้น 10 บางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร