บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

บริษัทที่ปรึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน เรามีประสบการด้านอนุรักษ์พลังงานทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่มากกว่า 15 ปี

599/104 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 02-192-1847-8 02-192-1849

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: จตุจักร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ