สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีแลราชกิจจานุเบกษา

ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 กรุงเทพมหานคร 10300 022430398,022430615 022430616

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 13 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา