บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด เป็นบริษัท Software House เกิดจากการรวมตัวของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมระบบงาน การวิเคราะห์โครงสร้างระบบการจัดการข้อมูล รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาทั้งในภาครัฐและเอกชน นับ 100 ราย มากกว่า 7 ปี

89/35 อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 02-5325151 02-5325058

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 กันยายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด