Teach For Thailand

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2555 ในนามมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เรามีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้พวกเขาสามารถกำหนดชะตาชีวิตได้ด้วยตนเอง โดยไม่มีข้อจำกัดที่เกิดจากภูมิหลังทางสังคม เศรษฐกิจ และครอบครัว เรามุ่งสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวที่พร้อมผลักดันให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยการสรรหาและพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น และความสามารถ เพื่อเป็น “ผู้นำความเปลี่ยนแปลง” ผ่านงานการสอนเป็นเวลา 2 ปี บุคคลเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะร่วมเปลี่ยนแปลงชีวิตของนักเรียนและชุมชนเท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของตนเองและความเข้าใจในปัญหาสังคมไทยอย่างถ่องแท้ ประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการสอน 2 ปี จะส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการก้าวไปเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยในระยะยาวจากทุกภาคส่วน ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการลำดับที่ 29 ของเครือข่าย ทีช ฟอร์ ออล ซึ่งเป็นเครือข่ายของกิจการเพื่อสังคม ที่มุ่งบรรเทาความไม่เสมอภาคด้านโอกาสทางการศึกษาในประเทศต่างๆ โดยปัจจุบันมีประเทศสมาชิกมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร อินเดีย มาเลเซีย จีน และ ฟิลิปปินส์ เราเป็นช่องทางในการสนับสนุนและพลักดันให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน

เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 020643919

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 90,000
อัพเดท: 8 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ อาคารอรรถกระวี 2 ซอยสุขุมวิท 26
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ อาคารอรรถกระวี 2 ซอยสุขุมวิท 26