บริษัท วีอาร์แอร์คอน จำกัด / V R Air Con Co.,Ltd

ประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ ติดตั้ง ล้าง ซ่อม ดูแล รักษา

48 ถ.บรมราชชนนี 62/6 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 089-456-2211 02-002-0505

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 มกราคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถ.บรมราชชนนี 62/6
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 มกราคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถ.บรมราชชนนี 62/6
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 มกราคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถ.บรมราชชนนี 62/6
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 มกราคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถ.บรมราชชนนี62/6,เยาวราช
เงินเดือน: 11,000
อัพเดท: 2 ธันวาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถ.บรมราชชนนี62/6
เงินเดือน: 16,000
อัพเดท: 21 พฤษภาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: หจก.อิษฎ์นันทน์
เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 25 พฤษภาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถ.บรมราชชนนี62/6
เงินเดือน: 35,000
อัพเดท: 12 เมษายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถ.บรมราชชนนี 62/6
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 มกราคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท นาริด้า กรุ๊ป จำกัด