บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด

เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันบริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด ดำเนินธุรกิจขายและให้บริการ อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ภายใต้ชื่อ ADTRAX และ ADSOFT โดยมุ่งเน้นการตลาด การวิจัย และพัฒนาอุปกรณ์ให้มีความทันสมัย และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

226/3,4,5 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 026150808 026150809

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กุมภาพันธ์ 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สามเสนใน พญาไท
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กุมภาพันธ์ 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สามเสนใน พญาไท
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กุมภาพันธ์ 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สามเสนใน พญาไท
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กุมภาพันธ์ 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สามเสนใน พญาไท
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กุมภาพันธ์ 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สามเสนใน พญาไท
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กุมภาพันธ์ 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สามเสนใน พญาไท
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กุมภาพันธ์ 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สามเสนใน พญาไทย