โรงแรม รอยัล ไอวอรี่ นานา

ต้องการรับสมัคร ช่างทั่วไป รีเซฟชั่น

73 สุขุมวิท ซอย 4 แขวง / เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 026567888 026567899

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 11,000
อัพเดท: 24 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงแรม รอยัลไอวอรี่ นานา
เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 24 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงแรม รอยัล ไอวอรี่ นานา4
เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงแรม รอยัลไอวอรี่ นานา4
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงแรม รอยัลไอวอรี่ นานา4
เงินเดือน: 13,000
อัพเดท: 6 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงแรม รอยัล ไอวอรี่ นานา
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงแรม รอยัล ไอวอรี่ นานา
เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 28 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงแรม รอยัล ไอวอรี่ นานา
เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 6 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงแรม รอยัล ไอวอรี่ นานา
เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 6 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงแรม รอยัล ไอวอรี่ นานา
เงินเดือน: 13,000
อัพเดท: 6 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงแรม รอยัล ไอวอรี่ นานา
เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 5 เมษายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงแรม รอยัล ไอวอรี่ นานา4
เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 5 เมษายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงแรม รอยัล ไอวอรี่ นานา
เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 12 สิงหาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงแรม รอยัลไอวอรี่ นานา4