บริษัท ไทยสมาร์ทไลฟ์ จำกัด

ผู้ผลิต จัดจำหน่าย ส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกหอมมะลิอินทรีย์ 100%

3/124 หมู่บ้านกลางเมือง ซอยศรีนรินทร์ 46/1 (ซ.ปราโมทย์) ถนนศรีนรินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 0 2138 3719 0 2138 3719

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 4 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: 3/124 หมู่บ้านกลางเมือง ซอยศรีนครินทร์ 46/1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: 3/124 หมู่บ้านกลางเมือง ซอยศรีนครินทร์ 46/1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: 3/124 หมู่บ้านกลางเมือง ซอยศรีนครินทร์ 46/1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.