ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านไฟฟ้าแสงสว่างอย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การผลิต การนำเข้า ตลอดจนการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแสงสว่างต่างๆ ให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการให้บริการทั้งการออกแบบ และให้คำแนะนำปรึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และแสงสว่าง บริษัทฯกำลังขยายงาน ต้องการรับผู้ร่วมงานเพิ่มเป็นจำนวนมาก โดยมีตำแหน่ง และคุณสมบัติดังนี้

539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 16-17 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-2488133 ต่อ 2301-2304 02-2488144

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เดอะคริสตัล ราชพฤกษฺ์
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (พญาไท)
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานแจ้งวัฒนะ (ไกล้ Big C แจ้งวัฒนะ)
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานแจ้งวัฒนะ (ไกล้ Big C แจ้งวัฒนะ)
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานแจ้งวัฒนะ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: แจ้งวัฒนะ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารภคินท์ (ติดกับฟอร์จูน)
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ พญาไท
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารมหานครยิบซั่ม พญาไท
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: เดอะคริสตัล ราชพฤกษฺ์
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: เดอะคริสตัล ราชพฤกษฺ์
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: เดอะคริสตัล ราชพฤกษฺ์
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: เดอะคริสตัล ราชพฤกษฺ์