สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด ( มหาชน )

ผลิตและจำหน่ายสติ๊กเกอร์ ลาเบล ครบวงจร

19 ม.10 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ปทุมธานี 12120 025296000 025296010

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: คลองสี่ คลองหลวง
เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 12 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: คลองสี่ คลองหลวง
เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 12 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: คลองสี่ คลองหลวง
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: คลองสี่ คลองหลวง