บริษัท ฮาวายไทยเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

บริษัทฯ เป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูงเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศมานานกว่า 50 ปี มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

2991/59-60 ซ.ลาดพร้าว 101/3 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปี กรุงเทพมหานคร 10240 0-23760100-3 0-23760110

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราจีนบุรี
เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 11 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด
เงินเดือน: 6,000
อัพเดท: 11 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ